ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu


POWIERZENIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 ROKU*

*prosze wpisać słowo wypoczynek